+420 499 433 179

Novinky e-mailem

Špindlerovské noviny

zdroj: http://www.spindleruvmlyn.org/

Všechny ročníky: ZDE

 

Měsíčník Špindlerovské noviny vychází v režii Města Špindlerův Mlýn od 1. ledna 1993.

Špindlerovské noviny jsou veřejnoprávním, nestranickým periodikem vytvářeným s cílem vyhledávat objektivní informační zdroje a publikovat materiály související se životem obyvatel Špindlerova Mlýna a jeho blízkého okolí, s činností jeho samosprávy, výkonem státní správy, ale i dalších ve městě působících subjektů.

Obsahové zaměření periodika je dáno především jejich aktuálními potřebami a žurnalistickou, profesní zásadou srozumitelného a čtivého zprostředkování potřebných informací občanům a hostům metropole Krkonoš.

Pravidelně vydávaný informační zpravodaj je významným dokladem vůle zastupitelů Špindlerova Mlýna k naplňování požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Špindlerovské noviny jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek obyvatelům a podnikatelským subjektům působícím na území města. Návštěvníci Špindlerova Mlýna je získají zdarma v Turistickém informačním centru při MěÚ ve Šp. Mlýně a v novinovém stánku. Další distribuce periodika probíhá prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí a prostřednictvím dalších příležitostných setkání, veletrhů cestovního ruchu, apod. dalším zájemcům a návštěvníkům.

 

Vybrali jste si v novinách zajímavou akci nebo jste navázali novou spolupráci a pojedete tedy do Špindlerova Mlýna? Pak nezapomeňte navštívit náš hotel: hotel Špindlerův Mlýn.

Pobytové balíčky

Další pobytové balíčky